شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ارسطو یاری" دارند.

25th دسامبر 2015 ریشه های عدم رونق بازار سقز و راهکارهای خروج از انزوا ۱
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر دامنگیر شهر سقز شده است؛ عدم رونق بازار در این شهر است. کمتر می توان کسی را یافت که از وضعیت حاکم بر بازار رضایت داشته باشد. تمامی اصناف به نوعی درگیر این بی رونقی و کسادی بازار هستند. به قول اهالی بازار و بازاریان "این روزها بازار خوابیده است و ظاهرا هم قصد ندارد از این خواب مرگبار بیدار شود". سوالی که ذهن من را مشغول کرده است اینست که دلیل اصلی خواب بازار و کسادی و عدم رونق فعالیت های اقتصادی در بازار سقز چیست؟ در بررسی این موضوع شاید بتوان دو دسته عوامل داخلی و خارجی را موثر دانست. عوامل خارجی مشتمل بر عواملیست که از بیرون شهر و غالبا بدلیل سیاست های دولت بر بازار سقز (همچون شهرهای دیگر) تاثیر گذار است و البته خیلی در این مجال بدان ...