شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "استیضاح" دارند.

7th ژانویه 2015 کارت زرد شورا به شهردار سقز ۰
روز سه شنبه جلسه سوال از شهردار که به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورای شهر سقز تشکیل شده بود، برگزار شد و تا پاسی از شب ادامه داشت هر چند در پایان جلسه اعضای شورا به استیضاح شهردار رای نداده و با دادن فرصتی دو ماهه برای رفع نقص های مورد نظر شورا، به نوعی به شهردار کارت زرد  دادند. مهندس باقی رحمانپور رئیس شورای شهر سقز ضمن تایید رای نیاوردن استیضاح شهردار در جلسه دیروز، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. در همین رابطه نظام غفاری عضو شورای شهر و یکی از طراحان سؤال به شارنیوز گفت: مبنای کار در شورا رأی و نظر اکثریت است که همگی اعضا باید به این اصل احترام بگذارند. اما با احترام به رأی اکثریت در جلسۀ روز سه شنبه از هشت سؤال و نزدیک به پنجاه ایرادی ...

6th فوریه 2009 استیضاح ۱