شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اسعد داوری" دارند.

6th ژوئن 2015 یک عمر تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی فولکلور سقز ۲۱
اهمیت و جایگاه فولکلور و میراثی که از گذشتگان برجای مانده است برهمگان روشن است و کسانی هم که در این وادی گام برداشته و به نحوی در انتقال آن به نسل های بعدی تلاش می کنند، دست به کاری بس سترگ و بسیار دشوار زده اند و در اغلب مواقع هم گمنام مانده اند.بی شک یکی از تاثیرگذارترین افرادی که در حوزه ثبت و نشر آثار فولکلور فعالیت داشته، اسعد داوری است. فردی که به‌ گفته ی خودش از سال 1358 در این وادی گام نهاده است و با آنکه گنجینه ای از آثار مختلف را گردآوری کرده اما آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.فرصتی دست داد تا پای صحبت های او بنشینم و نگاهی به زندگی و کارهایش بندازیم.خود را اینگونه معرفی می کند:"اسعد داوری هستم. در تاریخ  5/2/1342 در روستای "ده‌ره‌ زیارت سه‌رۆ"، از توابع ...