شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۹/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "اصاحات" دارند.

۵ام خرداد ۱۳۸۸ گفتگو با یک مشاور بزرگ ۱
 به عنوان یک مشاور برجسته وضعیت اقتصادی و اشتغال مردم را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر بنده تمام شعار های اقتصادی آقای احمدی نژاد عملی شده است. جای هیچ نوع نگرانی نیست چون 4 سال اخیر به جمع کشورهای اقتصادی برتر دنیا پیوسته ایم و در حال حاضر که من با شما حرف می زنم سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در دنیا حرف اول را می زند. اگر می بینید سفره های مردم خالی تر شده است به دو دلیل است اول این که آماده شده اند تا به زودی پر شوند و دوم اینکه آنقدر بوی نفت  گرفته اند که دیگر نمی شود روی آنها نان هم گذاشت. اشتغال هم به حمدالله خوب است، همه ی مردم مشغولند و آنهایی که بی کارند اصلاٌ مهم نیستند،بیکارها ایادی دشمن هستند و یک مشت مردم نما پس ...