شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اصولگرا" دارند.

13th می 2008 اصولگرایی در میان مایکروفر قدرت و میکروسکوپ جامعه ی ایرانی ۰
می گویم: ای شهربان شکر شکن شیرین گفتار،ای بلبل بوستان جریده و نوشتار ،ای که کلام نافذت زمانی آن زیباروی کارشناس همه ی امور در VOA را بر می آشوبد و گاهی پیکان قلم برِِّایت خیمه ی مهرورزان را نشانه می گیرد،ای که گلگیرهایت را در آسیاب سفید نکرده ای و از بس سرد و گرم روزگار چشیده ای که چیزهای شبیه به موی روی سرت جو گندمی شده اند،برخیز و چاره ای کن که شهربانی را از دست دادیم رفت،حالا که تبلیغات بدجوری زیر دندان این شارنیوزی ها مزه کرده عنقریب شهربانی را به چند خط تبلیغات بفروشند،و ما را که زمانی برای خود برو بیایی داشته ایم و همیشه جزو TOP 10  مطالب سایت بوده ایم، به بیرون بیاندازند، و جل و پلاسمان را هم به هکذا.این جماعت که من می شناسم دوست و فامیل و آشنا نمی ...