شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اعتبارات" دارند.

10th ژانویه 2010 افزایش اعتبارات ورزش ۲
فرماندار شهرستان سقز با اشاره به اختصاص 10 ميليارد ريال اعتبار از محل تملک دارايي هاي سرمايه اي به بخش ورزش اين شهرستان گفت:با اختصاص و هزينه اين اعتبارات زير ساخت هاي ورزشي سقز بيشتر تقويت مي شود