شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اعتراف" دارند.

5th سپتامبر 2009 اعترفات یک سیم کارت اعتباری-شهربان ۳
راستش را بخواهید مثل خیلی از افراد ، اشیاء و نباتات، از موجودیت خود مثل بوشوک پشیمانم. بنده قبلا اینطوری فکر نمی کردم تا این که به طور اتفاقی از بالای یک درخت چیزی شبیه به سیب و میله به سرم برخورد نمود و من به خود آمدم. طی حیات کوتاهم آنقدر به علت های 18 خرداد(!) و 22 تیر! و مانند آنها قطع و وصل گشته ام که دیگر نایی برای آنتن دادن ندارم