شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۲/۰۹/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "اعتصاب تیر ماه" دارند.

۲۸ام تیر ۱۳۸۸ امروز داروخانه ها تعطیل است! ۱
تعطیلی غیر معمول داروخانه در روز دوشنبه که به دستور دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفته است اعتراض داروساز های سقزی را به دنبال داشته و معتقدند این دستور جدید از جمله پیامدهای اعتصاب بازاریان در روز دوم تیر ماه در حمایت از حرکت های اعتراضی نسبت نتایج انتخابات است.