شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "اعدام" دارند.

۵ام شهریور ۱۳۹۳ اعدام در زندان سقز ۳
فردي به نام نويد فتحي صيح امروز در زندان سقز اعدام شد. اجراي حكم او كه به قتل نفس محكوم شده بود پيش از اين دو بار به تعويق افتاده بود. 

۸ام آذر ۱۳۸۸ اعتراض به اعدام ۴
سه نماينده مناطق كردنشين در نامه خطاب به وزير دادگستري خواهان توضيح وي در مورد اعدام احسان فتاحيان شدند. نام نماينده سقز و بانه در ميان نويسندگان نامه نبود.