شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "افتتاحیه" دارند.

1st نوامبر 2009 جشنواره بدون افتتاحیه ۲
تئاتر "کی شه ری ده س پی کرد؟" از ارومیه اجرا شد. - موضوع این تئاتر درباره جنگ و مصائب آن بود. - زبان کردی این تئاتر، "کردی کرمانج" بود و عدم آشنایی قریب به اتفاق تماشاگران مانع بزرگی در برقراری ارتباط تماشاگران با موضوع این نمایش بود. - حضور گرم و پرجمعیت سقزی ها در اجرای اول با توجه به ساعت اجرا که 8 شب تعیین شده قابل توجه بود. - به روال همیشه اجرای نمایش با نیم ساعت تاخیر روبرو بود....