شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "افت فشار آب" دارند.

۱۵ام شهریور ۱۳۹۲ کمبود آب برخی مناطق ۰
روزهای گذشته برخی مناطق سقز از جمله بهارستان، قه وخ و تازآباد با مشکل قطع مکرر آب و دیگر مناطق نیز شاهد افت فشار آب بودند.