شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اقبال رضایی" دارند.

8th فوریه 2009 توضیح پیمانکار احداث کمربندی سقز در مورد خبر اخراج کارگران ۶
در پی درج خبری به نقل از خبرگزاری ایلنا مبنی بر اخراج کارگران شاغل در شرکت ورسک بتن (پیمانکار احداث کمربندی سقز و مسیر سقز-بوکان) و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، از سوی این شرکت توضیحی بر این خبر به شارنیوز رسیده است که متن کامل آن در پی می آید.