شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "المپیک" دارند.

1st سپتامبر 2008 المپیک به سبک ایرانی ۰
المپیک به سبک ایرانی مسابقات المپیک کم کم به پایان رسید و تیم های ملی ایران همچنان با یک مقام شصت و چهارم ،یک نهم و چند تا هفده و هجده به کار خود ادامه می دهند به اضافه ی اینکه عده ی کثیری از ورزشکاران ،من جمله اعضای تیم دوچرخه سواری هنوز به خط پایان نرسیده اند و چند مورد هم مفقودی گزارش شده است.اما چون این روزها گلاب به روی مبارکتان رفتن به دستشویی هم خالی از دستاورد نمی باشد،تا به این لحظه این مسابقات دستاوردها و نکات بسیاری داشته که چند تای آن ها را متذکر می شویم: 1. قهرمانان دلیر مان بازهم برای بار چند صدم به خوبی تیم ملی اسراییل را ضایع نمودند.اما این بار علت شرکت نکردن شناگر ایرانی شکم درد و دلپیچه ایشان اعلام گردید تا در یک اقدام ابتکاری  تیم متخاصم طوری ضایع شود ...