شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "انتخابات شورای شهر دور دوم" دارند.

25th نوامبر 2006 مجموعه عکسهایی از انتخابات شورای شهر دور دوم در سقز ۰
گزارش تصویری از اولین ساعات شروع تبلیغات گزارش تصویری1           گزارش تصویری2 انتخابات به روایت تصویر -بخش اول گزارش تصویری 1 گزارش تصویری 2 انتخابات به روایت تصویر -بخش دوم گزارش تصویری 1 گزارش تصویری 2 گزارش تصویری 3 آغاز رای گیری گزارش تصویری شارنیوز از مساجد و مدرسه های محله های بهارستان و کریم آباد در صبح روز جمعه گزارش تصویری 2 گزارش تصویری1