شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "انتخاب شهردار" دارند.

12th سپتامبر 2013 انتخاب شهردار سقز در پروسه ای جامع و نظام مند در جریان است ۰
رییس شورای شهر سقز با اشاره به  اهمیت انتخاب شهردار، گفت: به دلیل همین مسئله ما در جلسه هیات رئیسه شورا طرحی را برای برگزاری نظام‌مند و جامع انتخاب شهردار از بین نیروهای توانمند و کارآمد پیش‌بینی و به اجرا گذاشته ایمنظام غفاری افزود: پس از بررسی های متعدد اعضای شورای شهر و رایزنی با معتمدین و اقشار مختلف مردم، حدود 50 نفر بعنوان گزینه پیشنهادی برای شهرداری سقز مطرح شد و شورای شهر پس از رای گیری اولیه اسامی 23 نفر را جهت بررسی سوابق و برنامه های آنان انتخاب کردرییس شورای شهر سقز گفت: هم اکنون این 23 نفر به جلسات شورای شهر دعوت شده و ضمن ارائه برنامه و روزمه کاری خود، با آنان مصاحبه بعمل می آید، که پس از امتیازبندی حدود 5 الی ...