شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "انتخخابات" دارند.

4th جولای 2009 بیایید قدر این اکسیژن محلول در هوا(!) را بدانیم-شهربان ۲۳
همان طور که مستحضر بوده و هستید به علت کمبود بخار و موقعیت بی شغلی، در باره ی همه ی جریاناتی که پس از شب 22 خرداد اتفاق افتاد سکوت کردیم،بهتر بگویم سکوتانده شدیم.اصلا به ما چه که چی شد ،چطوری شد و چگونه این طوری شد،که محال بود بشه و اگه قرار بود بشه چرا این قدر تابلو! به هر حال (نا)چیزیه که شده و دنیا پستی و بلندی زیاد داره البته ما که بلندی هایش را ندیدیم ولی داداشمان که در آن ولایت اسکاندیناوی می باشد می گوید دنیا از ان بالا یک رنگ دیگر است و همیشه بادیدن عسک هایی که برای مان می فرستد از حسادت منفجر می شویم ،که ما کجاییم و دوباره ما کجاییم. قبل از آنکه آهوی  کلام از یدمان در نرفته و به کوه و چمن و بیابان و عابر بانک نزده به ...