شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "انتصاب" دارند.

19th سپتامبر 2013 انتصابات گسترده در فرمانداری سقز ۱
در شرایطی که بحث انتخاب مدیران سیاسی جدید استان جهت اجرای سیاست های عمومی دولت دکتر روحانی در کردستان به یکی از مسائل غالب شهروندان تبدیل شده، مهرورزی مسئولین فعلی استان و سقز ادامه دارد و بنابه پیشنهاد نادر فخری فرماندار سقز و طی حکمی از سوی علیرضا شهبازی استاندار کردستان، صابر زارعی از نیروهای نزدیک به این جریان و عضو سابق شورای شهر بعنوان معاون فنی و عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان سقز انتخاب شده استچندی پیش نیز برخی از کارشناسان این فرمانداری جابجا شده اند و همچنین در روزهای اخیر، فرماندار سقز اقدام به انتصاب مشاورین خود در حوزه های مختلف نموده است، که اسامی این مشاورین به شرح زیر می باشد: اقتصادی و سرمایه گذاری: سید حامد حیدری و مهندس محمد فاتح، مشاور بانوان: خانم سعادت صالحی، جوانان: پرویز میری و امور بازرگانی و اصناف: رشید ...