شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "انجمن کوژین" دارند.

25th نوامبر 2008 شورای شهر ابزار کافی برای تحقق اهدافش در اختیار ندارد ۱
نشست بررسی مشکلات و معضلات اجتمعای سقز توسط انجمن علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور با حضور مسعود علایی مسئول کمیسیون اجتماعی شورای شهر برگزار شد. در این نشست که از ابتدا به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید، مسائل زیادی توسط دانشجویان در زمینه های مختلف مطرح شد که با حوزه ی اختیارات شورا و نیز مشکلات اجتماعی چندان هماهنگ نبود،اما حضور دانشجویان و طرح سوالات مختلف علاقه مندی آنان برای آگاهی از وضعیت و عملکرد شورای شهر را نشان می داد. جلسه با پرسش حاضرین در مورد مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی شهر آغاز شد که مسعود علایی پاسخ داد" برخی مشکلات کلی و در اکثر شهرهای ایران و طبیعتاً سقز نیز وجود دارد از جمله فقر اقتصادی و بیکاری،اعتیاد،فقر فرهنگی،تقابل سنت و مدرنیته و ....،فقر منشاءهای فراوانی دارد که می توان به برنامه های بلندمدت از گذشته،سیستم ناکارآمد برنامه ریزی ...