شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اورژانس" دارند.

23rd جولای 2009 در اورژانس! ۱۲
نویسنده وبلاگ پس از باران -از مجموعه وبلاگستان سقز- شرحی از گذارش به اورژانس سقز را در وبلاگش آورده است.علی رغم زحماتی که کارکنان بیمارستان متحمل می شوند، انتقاداتی نیز به نحوه ارائه خدمات وجود دارد که در گزارش این وبلاگنویس به چشم می خورد. در اوژانس فرزند یکی از خویشاوندانم با دوچرخه بی ترمز زده بود به دیوار و چون بعد از برخورد استفراقغ کرده و حالت شکم درد و سرگیجه داشت جهت مداوا او را به بیمارستان یا بهتر بگویم به اوژانس بردیم . 1-  دکتر از ما خواست که برایش بلیط تهیه کنیم . حدس بزنید برای تهیه یک بلیط به قیمت 2500 تومان متصدی تهیه بلیط چند برگ را مهر و امضاء نمود . خدمت شما عرض کنم برای این مهم ایشان مجبور شدند 9 قبض 250 توانی و 500 تومانی ...