شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اوسیپ ماندلشتام" دارند.

10th می 2009 شهروند علیه‌ شهروند ۰
نوشته ی: منصور تیفوری "در روسیه‌ شعر بسیار مهم است، به خاطرش آدم میكشند" اوسیپ ماندلشتام " من در طول عمرم‌ آگاهم و از روزی‌ كه‌ خود را شناختم آرزو‌ داشته‌ام‌ یك‌ شهروند باشم‌ ـ یعنی‌ شخصی‌ كه‌ با غرور و به‌ آرامی‌ اندیشه‌ خویش‌ را بیان‌ می‌كند. برای ده ‌دقیقه‌، در طول تظاهرات من یك شهروند بودم، می‌دانم‌، در متن‌ این سكوت همگانی كه‌ امروزه "پشتیبانی از‌ سیاست‌ حزب و دولت به‌ اتفاق آرا" نامیده‌ می‌شود، صدای‌ من چونان سخنانی‌ كاذب به‌ گوش خواهد رسید. از این‌كه‌ معلوم‌ شد كسان‌ دیگری‌ هم‌ هستند كه‌ حاضرند اعتراض‌ خود را‌ همراه‌ من‌ بیان‌ كنند‌ بسیار‌ خوشحالم. اگر‌ كس دیگری‌ نمی‌بود، به‌ تنهایی‌ به‌ میدان‌ سرخ‌ پا می‌گذاشتم‌".[1] قطعه‌ فوق دادخواست‌ فرجامین‌ ولادیمیر در ملیوگا، كارگر برق‌كار‌ راه‌آهن از اهالی‌ لنینگراد است كه در ماه‌ اوت سال 1968 همراه با شش‌تن دیگر به علت انجام تظاهرات ...