شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "اوقات فراغت" دارند.

29th آگوست 2014 جوانان و اوقات فراغت ۱
جوانی به عنوان مهمترین دورۀ زندگی و جوانان به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین قشر در یک جامعه دارای اهمیت به سزایی هستند و کشورهایی که دارای جمعیت جوانی هستند بایستی این مهم را به عنوان یک فرصت نگریسته و با داشتن چنین سرمایه انسانی در جهت توسعه و پیشرفت کشور خود گام بردارند و این امر جز با داشتن نیروی سالم، خلاق و مبتکر و در کنار آن برنامه ریزی دقیق و مدوّن محقق نخواهد شد.اوقات فراغت بخش مهمی اززندگی روزمره به شمار رفته و می تواند نقش مهمی در شکل گیری شخصیت نوجوان و جوان ایفا کند که در نهایت نیز منجر به تشکیل یک جامعه ایده آل می شود.اوقات فراغت ""Leisure ممکن است نزد تک تک افراد تعاریف متفاوتی داشته باشد اما در فرهنگ لغات به معنای رخصت آمده و نیز مفهوم آزادی و رهایی از اشتغالات روزانه ...