شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۰/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "اوقاف" دارند.

۲۱ام بهمن ۱۳۹۲ 16 بقعه متبرک در سقز وجود دارد ۰
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان : در سقز 16 بقعه متبرک وجود دارد که بعد از قروه از این لحاظ جایگاه دوم را در استان کردستان داراست.