شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ایوب ذوقی" دارند.

25th جولای 2014 رفراندوم و پرسش هایی پیرامون آینده سیاسی اقلیم کردستان ۰
رفراندوم یا یک فرصت تاریخی برای کردها که بعد از سالها تلاش و مبارزه به آرزوی دیرین خود همانا رویای استقلال دست یابند، آرزویی که جنگهای بسیاری را در پی داشته و در این راه سرمایه های مادی و معنوی بسیاری از دست رفته اند. آنچه در این میان حایز اهمیت است: از طرفی تاکید بارزانی بر عملی شدن این امر و از طرف دیگر بحث عدم هماهنگی و یگپارچگی درون حزبی و میان حزبی در اقلیم کردستان است.همچنین این نکته که بازگشت جلال طالبانی به اقلیم کردستان و تاثیراتی که وی درآینده بر این روند خواهد گذاشت تا حدی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. تلاشهایی که در گذشته جلال طالبانی در راستای حفظ وحدت ملی عراق کشیده، آیا می تواند به ناگاه نادیده گرفته شده و تبدیل به موضوع جدیدی گردد که از بطن آن بحث استقلال کردستان بیرون ...