شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۹/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "بارش" دارند.

۳ام بهمن ۱۳۹۲ کاهش بارندگی در سقز ۰
رئیس اداره هواشناسی سقز: علی رغم بارش  42 سانتیمتری برف در آذر ماه، متوسط بارش ها نسبت به 10 ماه اول سال قبل 60 میلیمتر کاهش بارندگی داشته ایم.

۲۲ام دی ۱۳۸۸ سقز در زمستانی کم برکت ۴