شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "بارندگی" دارند.

۲۲ام بهمن ۱۳۹۳ باران شدید زمستانی ۰
 عکس: کامیاب اصلی 

۳ام بهمن ۱۳۹۲ کاهش بارندگی در سقز ۰
رئیس اداره هواشناسی سقز: علی رغم بارش  42 سانتیمتری برف در آذر ماه، متوسط بارش ها نسبت به 10 ماه اول سال قبل 60 میلیمتر کاهش بارندگی داشته ایم.

۱۲ام دی ۱۳۸۷ بارش باران در غیاب برف ۰
اداره هواشناسی سقز:مقدار بارندگی در 24 ساعت گذشته 18میلیمتر اعلام شده واز بعد از ظهر از شدت بارش کاسته شده وبه برودت هوا افزوده خواهد شد.