شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بازار نه که روز" دارند.

5th می 2016 بازار ” نه که روز ” سقز؛ یکی داستان است پر آب چشم ۰
بازاری ناشناخته تر به نسبت سایر بازارهای سقز. با وجود اینکه ١۶-١٧ سال از قدمتش می گذرد اما این روزها ١٠٠ کسبه حاضر در آن هیچ حال و روز خوشی ندارند و کار و کاسبی در آن کساد است. با هر کسبه ای که حرف می زنی آهی می کشد و سفره ی دلش را نزد ما پهن می کند. سخن برای گفتن بسیار دارند و چشم انتظار روزیند که بازار آنها هم مثل بازارهای قدیمی سقز رونق و جان تازای بگیرد. صبح روز چهارشنبه ١۵ اردیبهشت کسبه بازار " نه که روز " میزبان ریئس شورای شهر، نماینده اصناف، نماینده واحد عمران شهرداری و سه تن از اعضای شورای شهر ( باغبانی، دوغی و غفاری ) بودند تا هم بازارشان پس از تعمیراتی ١۵ روزه و اجرای ...

18th ژوئن 2008 بازار نه که روز ۱