شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "بازاللهی" دارند.

۱۴ام اردیبهشت ۱۳۸۸ تجلیل شهردار و اعضای شورای شهر از معلمان سقزی ۹
آقای عثمان محمدی معلم بازنشسته فیزیک هم با یادآوری خاطراتی که از دوران تدریس خود، قصد نشان دادن کارنامه های تعدادی از مهمانان را داشت که زمانی شاگرد وی بودند که با اصرار شاگردان قدیمی اش مبنی بر خودداری از این کار مواجه شد.عکسهای این دیدارها را ببینید