شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بازاللهی" دارند.

4th می 2009 تجلیل شهردار و اعضای شورای شهر از معلمان سقزی ۹
آقای عثمان محمدی معلم بازنشسته فیزیک هم با یادآوری خاطراتی که از دوران تدریس خود، قصد نشان دادن کارنامه های تعدادی از مهمانان را داشت که زمانی شاگرد وی بودند که با اصرار شاگردان قدیمی اش مبنی بر خودداری از این کار مواجه شد.عکسهای این دیدارها را ببینید