شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "باغبانی" دارند.

9th فوریه 2014 شهرداری بیش از 300 میلیارد ریال بدهی دارد ۵
باغبانی با اشاره به بودجه امسال شهرداری سقز گفت: بودجه‌ امسال شهرداری 540 میلیارد ریال است.که‌ از این مبلغ 140میلیارد ریال ان را اوراق مشارکت و‌ 400 میلیارد باقی مانده بودجه‌ امسال شهرداری سقز را تامین می کند.که‌ تا کنون 300 میلیارد ریال بدهی در قبال ان شناسایی شده است.