شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بایزید مردوخی" دارند.

5th دسامبر 2014 چرا توسعه نیافتیم ۰
بایزید مردوخی، اقتصاددان برجستۀ کشور ، مشاور استاندار و وزیر کار کشور روز چهارشنبه 12/9/93 در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد سقز به سخنرانی در باب توسعه با تأکید بر توسعۀ استان کردستان پرداخت. بایزید مردوخی سخنان خود را با خواندن برگردان شعری از شاعر نامی کورد «شیرکو بیکه س» آغاز نمود که می گوید: " کلیدی گوشه ای دور افتاده می گریست برای اینکه دنبالش نگشته بودند چراکه دروازه های شهر را با توپ گشوده بودند." بعد از آن مردوخی سخنان خود را با در قالب جواب دادن به این دو سؤال ادامه داد: به چه علت تا بحال توسعه پیدا نکردیم؟ و چکار کنیم تا توسعه پیدا کنیم؟ وی در ابتدا توسعه را اینگونه تعریف کرد : «فرایندی که به آحاد جامعه امکان می دهد که ارتقای مادی ...