شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بختیار علی" دارند.

31st October 2008 چه کسی شهادت می‌دهد ۰
نويسنده: بختيار علي مترجم‌: منصور تيفوري شاهد ناظر جنایتی است.آنچه شاهد را از فردی عادی جدا می‌کند حضور در لحظه‌ی وقوع جنایت است شاهد ابتدا سکوت کرده، خيره شدن و برای رهایی قربانی کاری نکرده است، چون شاید خود قربانی بوده، جبري بيروني او را وادار به سکوت نموده، یا هنگام وقوع جنایت خود در صف جانیان بوده و وقایع را به گونه‌ای دیگر دیده است. وضعیت شاهد، وضعیتی پیچیده است. شاهد حقیقی واقعیت واقعه‌ای را می‌داند، می‌تواند معمای فاجعه‌ای را بگشاید و حقیقتی فراموش شده /ناگفته/ سرکوب شده را دوباره به وسط میدان پرتاب کند.حسب این نکات تصور این نوشته از شاهد آن شخص عادی نيست که برای شهادت بر مشکلی عادی به دادگاه می‌رود، بلکه تصور ما شاهدی است که بر فجايع فراموش و سرکوب شده‌ی تاریخ شهادت می‌دهد و سعی دارد حقیقت تاریخی فراموش ...