شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۱۱/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "بخش سرشی" دارند.

۹ام دی ۱۳۸۷ خودکشی یک دختر 25 ساله ۱۴
امروز دختری به نام هلاله ر. 25 ساله ساکن روستای دره زیارت سفلی واقع در بخش سرشیو سقز خود را حلق آویز کرده و جان خود را از دست داد.