شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بدرآباد" دارند.

2nd ژوئن 2016 حوالی “تاوه قران” محل جدید دفن زباله های شهری ۰
محل دفع زباله و پسماند های شهری یکی از چالش های چند سال اخیر شهر سقز و اهالی روستای بدرآباد -محل کنونی انباشت این زباله ها- بوده است و مسئولان امر همواره به فکر راه چاره ای برای رفع این مشکل و تعیین مکان جدید بوده اند. به گزارش شارنیوز  مشکلات ورود شیرابه ناشی از ورود پسماند، وجود خطوط انتقال برق فشار قـوی در محـل فعلی دفن، مشکلات اجتماعی و وجود معارضین محـلی چون ساکنین و اهالی روستای بدر آباد، وجود پرندگان کاکایی که امکان جهش سلولی و انتقال انواع بیماری به گونه های مختلف پرندگان را دارا هستند؛ نزدیکی به جاده اصلی سنندج ـ سقز ومنظره نـامناسب آن و نزدیکی به فـرودگاه در حال احداث سقز پرداخت و ... به عنوان ایراد های اساسی از محل کنونی ذکر کرده اند که لزوم یافتن مکانی جدید را ...