شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "برداشت محصول" دارند.

15th جولای 2015 “یادم از کِشته خویش آمد و هنگام درو” ۳
کشاورزان در روزهای پایانی فصل برداشت گندم به سر می برند و در این گرمای طاقت فرسا و احتمالا با زبان روزه، ساعاتی سخت اما پر امید را می گذرانند. کشاورزان سقزی چیزی حدود 50 هزار تن گندم برداشت کرده و تحویل سیلو های مختلف داده اند.عکس های زیر را آقای پویا حسین زاده برای شارنیوز تهیه و ارسال کرده است.     

22nd جولای 2014 خه رمان به ره که ت ۰
فصل برداشت محصول است و جنب و جوشی دیدنی در روستاهای سقز و به وجود آمده است. اما میزان گندم برداشت شده از میزان پیش بینی ها کمتر است و چنان که آشکار است عدم بارندگی کافی مهمترین عامل افت محصول است.