شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۷/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بهار در زمستان" دارند.

14th آوریل 2009 زمستان در بهار-مجموعه عکس ۴
بارش برف در که از ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه آغاز شده بود، سقز را سفید پوش کرد.