شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بهمن رجبی" دارند.

30th اکتبر 2009 “هر آنچه را که یاد گرفته ای بگذار لب کوزه و آبش را بخور” ۰
اواسط سال هشتاد بود؛ یکي دو کتاب را با کمک چند تن از دوستان و مربیان تمام کرده بودم كه از طریق فیلم و کاست با آقای بهمن رجبی آشنا شدم . شور و حرارت پایان ناپذیر و احساس اینکه گم گشته ی خود را یافته و ایمان به چشمه ای که سیراب کند من را به تهران کشانید. ناخواسته سر از آموزشگاهی به نام ماهور در پل چوبی درآوردم و در بدو  ورود در برخورد با چند خانم منشی که از قرار سعی در جذب هنر جویی جدید داشتند و خواستن آدرس مکتب رجبی مورد سردی و بی مهری واقع شدم؛ در همین حال  در برخورد با  پیری فرزانه  با موی و محاسن بلند و تاری در دست دری دیگر از امید بر رویم باز شد. آن پير که امروز در قد حیات نيست و بعدها فهمیدم هم سازنده ...

27th اکتبر 2009 استاد تنبک ایران میهمان هنرمندان سقزی ۸
یکشنبه شب 3/8/88 سقز میزبان یکی از استادان بنام موسیقی ایران در تنبک نوازی بود. وی کسی نبود جز بهمن رجبی که به دعوت رضا صلواتی یکی از شاگردانش  به سقز آمده بود. "بهمن رجبی در سال 1318 در يکي از محله هاي فقير نشين رشت متولد شد. تنبک‌نواز، نويسنده، محقق و سخنور نظام موسيقي ايران مي باشد. بهمن رجبي تکنوازي ودو نوازي تنبک و همکاري با سازهاي ملوديک را از سال 1350 نشان داده است.آخرين اجرای تکنوازی، گروهنوازی خود را با سازهاي ملوديک در سال 1384 با ارکستر ملل به رهبري پيمان سلطاني اجرا کرده که طي آن از تکنوازی (که تجسم ريتميک قسمت اول قطعه ي موتزارت بود) با تنبک نوازي خود ، قطعه را نيز پياده کرده است. بهمن رجبي وابسته به هيچ يک از نهادهاي موسيقی - چه دولتی و ...