شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بیانیه اقوام" دارند.

18th می 2009 بیانیه مهندس میر حسین موسوی در مورد اقوام ایرانی منتشر شد ۱۴
مهندس میر حسین موسوی طی بیانیه ای راهبرد های خود را در مورد اقوام ایرانی اعلام کرد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است: ايران، سرزميني بزرگ با تنوع اقليمي و اقوام گوناگون مي‌باشد. كشوري كه در عين تنوع و رنگارنگي از پيوستگي و يكپارچگي برخوردار است. فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامی محصول تعامل همه ايرانيان است و بويژه سهم اقوام ايراني با تمام گوناگوني هايشان در اين فرهنگ‌سازي انكارناپذير است. عليرغم همزيستي مسالمت‌آميز و تاريخي ايرانيان و وجود همبستگي اجتماعي متأسفانه در بخش‌هايي از كشور كه محل استقرار اقوام است با مشكلات خاصي روبرو هستيم. از دير باز اكثر مناطق دور دست و مرزي كشور عليرغم برخورداري از منابع طبيعي سرشار و موقعيت ويژه جغرافيايي و بهره‌مندي از نعمت مرزهاي آبي و خاكي، در رتبه‌هاي پايين توسعه و در معرض شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي و محروميت‌ها و محدوديت‌ها قرار داشته‌اند. ...