شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۶/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "بیدار شدن" دارند.

20th نوامبر 2008 شفا یا مرگ .یکی برای من ۷
این صبح زود از خواب بیدارشدن یکی از بزرگترین مشکلات زندگی من است.