شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بیماری خاصی" دارند.

28th فوریه 2015 بیماری های نادر در سقز کدامند؟ ۰
بیماری نادر به بیماریهایی گفته میشود که درصد فراوانی آن بسیار اندک است . در واقع تعریف کامل ودرستی از بیماری نادر در جهان وجود ندارد. با این حال پزشکان در دنیا تعریف شیوع اندک بیماری را برای آن قلمداد میکنند . از طرفی , بستگی به کشور و منطقه زیستی افراد ؛ یک بیماری درآن منطقه میتواند بیماری نادر محسوب شده و در جایی دیگر بیماری نادر محسوب نشده و بیماری شایعی باشد . سن بیمار هم در تعریف بیماری نادر حائز اهمیت است . به عنوان مثال سرطان در کودکان یک بیماری نادر است ولی در بزرگسالان چنین تعریفی نخواهد داشت . در تعریف بیماری نادر , نسبت فراوانی آن در کشورهای مختلف متفاوت است . در آمریکا تعداد افراد مبتلا به بیماری از هر 1500 نفر یک نفر  , ...