شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بی بی سی فارسی" دارند.

16th اکتبر 2009 مستندی درباره رنج های عبدالواحد ۲
برنامه این هفته اپارات تلویزیون بی بی سی فارسی به پخش مستدی به نام " چیزی شبیه چشم هایم"درباره زندگی یک نوجوان سقزی که بر اثر انفجار مین دو دست و دو چشم خود را از دست داده بود، اختصاص داشت. به گزارش شارنیوز:"چیزی شبیه چشمهایم » در نگاه اول فیلمی تلخ از دوران جنگ ایران و عراق است، اما سادگی و اراده یک انسان در رسیدن به هدف می تواند یک الگوی و نمونه منحصر به فرد به نمایش بگذارد. نوجوانی که با نداشتن دو دست و دوچشم می خواهد راه زندگی را پیدا می کند.این مستند تلاش می کرد تصویری دوگانه از زنج های عبدالواحد اسماعیل پور برای گذارن یک زندگی معمولی و مهربانی اطر افیان (مادر بزرگ، معلم، دوستان) وی را به نمایش بکشد که سعی داشتند عبدالواحد را به مبارزه با سختی های که به طور خاص ...