شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۷/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تاریخ و فرهنگ مکریان" دارند.

23rd فوریه 2009 لغو مجوز چاپ مجدد کتاب “تاریخ و فرهنگ مکریان” ۵
مجوز چاپ مجدد کتاب تاریخ و فرهنگ مکریان از سوی وزارت فرهنگ وارشاد لغو شد. به گزارش شارنیوز بعد از چاپ اول این کتاب اعتراضاتی مبنی بر تحریف برخی واقعیات مطرح گردید که اغلب به مواردی مربوط میشد که به تاریخچه خاندان فیض الله بیگی اشاره شده بود.بارزترین این  اعتراض ها از سوی آزاد کریمی محقق سقزی مطرح شد که طی نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد ضمن برشمردن موارد تحریف یا نادیده گرفته شده، خواستار جلوگیری از انتشار مجدد این کتاب شده بود. محمد علی رمضانی، مدیر کل امور کتاب وزارت ارشاد در نامه ای به ایمانی مدیر کل ارشاد استان کردستان آورده است: بدین وسیله به اطلاع می رساند نظر به اخبار واصله در خصوص کتاب " تاریخ و فرهنگ و ادب مکریان" از انتشارات محمدی (سقز) که موجب نارضایتی و اختلافات قومی در منطقه شده است، لطفاً دستور فرمایید ...