شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تاکسی،مسافربرهای شخصی" دارند.

22nd سپتامبر 2009 اعتراض مسافر برهای شخصی ۰
جمعی از رانندگان مسافربرهای شخصی با امضای نامه خطاب به استانداری و دیگر مسئولان نسبت به دریافت مبلغ 4 میلیون ریال توسط شهرداری اعتراض و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.