شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تجمع مقابل فرمانداری" دارند.

24th آگوست 2009 تجمع اهالی “قه وخ” در مقابل فرمانداری ۷
جمعی از اهالی روستای "قه وخ" صبح امروز در مقابل فرمانداری اجتماع کرده و نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت آب آشامیدنی این روستا اعتراض کردند. به گزارش خبرنگاران شارنیوز که در محل تجمع حاضر بود،حاضران در این تحصن که تعداد آنها حدود 70 نفر گزارش شده با در دست داشتن سطل و دبه های آب که بر روی آنها شعار های از جمله "مگر ما مردم قه وخ انسان نیستیم"، "آب آشامیدنی حق مسلم ماست" و ... نسبت به متحقق نشدن وعده های مسئولان در این زمینه اعتراض کردند. تجمع کنندگان نداشتن آب آشامیدنی مناسب را عامل بسیاری از بیماری ها و وضعیت نامساعد بهداشتی در "قه وخ" اعلام کردند. تجمع اهالی قه وخ از خود روستا شروع شده و با گذر از خیابان های اطراف به مقابل فرمانداری ختم شد که بعد از دقایقی از چند نفر به عنوان نماینده ...