شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "تحریم" دارند.

۱ام دی ۱۳۸۷ دلیل تاخیر در افتتاح جایگاه cng ۲
جایگاه CNG خیابان شهدا آماده بهره برداری شده است. شهردار سقز ضمن تعلام این خبر و پوزش از مالکان خودرو های دوگانه سوز به خاطر نامطلوب بودن خدمات تا کنون، دلیل تاخیر در افتتاح این پروژه را تحریم های بین المللی علیه ایران عنوان نمود.

۱۰ام آذر ۱۳۸۷ تحریم های بی اثر بین المللی علیه ایران ۲