شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تحریم" دارند.

21st دسامبر 2008 دلیل تاخیر در افتتاح جایگاه cng ۲
جایگاه CNG خیابان شهدا آماده بهره برداری شده است. شهردار سقز ضمن تعلام این خبر و پوزش از مالکان خودرو های دوگانه سوز به خاطر نامطلوب بودن خدمات تا کنون، دلیل تاخیر در افتتاح این پروژه را تحریم های بین المللی علیه ایران عنوان نمود.

30th نوامبر 2008 تحریم های بی اثر بین المللی علیه ایران ۲