شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تغییر رئیس" دارند.

30th اکتبر 2009 آهنگ تغییر مدیران در کردستان شروع شد ۸
آهنگ تغییر و تحول در بین مدیران استان کردستان که از روزهای اولیه آغاز به کار دولت دهم آغاز شده بود، وارد روند سریعتری شده است

1st آگوست 2009 تغییر رئیس دانشگاه آزاد ۲
صلاح مرادی رئیس دانشگاه آزاد سقز برکنار و جای خود را به دکتر پاساری رئیس سابق دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد سنندج داد.