شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "تغییر رئیس" دارند.

۸ام آبان ۱۳۸۸ آهنگ تغییر مدیران در کردستان شروع شد ۸
آهنگ تغییر و تحول در بین مدیران استان کردستان که از روزهای اولیه آغاز به کار دولت دهم آغاز شده بود، وارد روند سریعتری شده است

۱۰ام مرداد ۱۳۸۸ تغییر رئیس دانشگاه آزاد ۲
صلاح مرادی رئیس دانشگاه آزاد سقز برکنار و جای خود را به دکتر پاساری رئیس سابق دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد سنندج داد.