شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "تفریح" دارند.

۱ام آذر ۱۳۸۸ آغاز فصل اسکی در پیست اسکی ” وزَنه ” سقز ۰
با بارش اولین برف پاییزی هیئت اسکی سقز اولین روز فعالیت خود را با شروع فصل اسکی در پیست اسکی کوه “ وزَنه “  آغاز کرد.