شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تقاطع بلوار کردستان" دارند.

16th نوامبر 2015 برنده پروژه سرمایه گذاری ساخت تقاطع غیرهم سطح بلوار کردستان مشخص شد ۱
به گزارش شارنیوز، پس از گذشت حدود یک ماه از فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث تقاطع غیر هم سطح در بلوار کردستان، اخبار رسیده حاکی از این است که بعد از بررسی درخواست های رسیده به شهرداری، قرعه به نام "عادل قدیمی" افتاده است.طرح مذکور در صورت نهایی شدن قرارداد با سرمایه گذار و طی مراحل اداری و قانونی شکل اجرا به خود خواهد گرفت که بایستی پس از گذشت یک سال از آغاز به کار مورد بهره برداری قرار گیرد.تقاطع غیر هم سطح بلوار کردستان قرار است به صورت سرمایه گذاری – نه به صورت پیمانکاری- احداث شود. بر اساس نقشه های مطالعاتی و اجرایی اولیۀ طرح، هزینۀ اولیه اجرای آن بیش از پنجاه میلیارد ریال برآورد شده است.قرار است شهرداری هزینه احداث این تقاطع را از طریق واگذاری سهم شهرداری از مغازه های مجتمع آزادی پرداخت نماید.