شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "تندیس" دارند.

۲۷ام آذر ۱۳۸۷ پرده برداری از مجسمه مولوی کرد در پارک شهر ۶

۱ام آذر ۱۳۸۷ مجسمه میدان مادر ۱