شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تندیس" دارند.

17th دسامبر 2008 پرده برداری از مجسمه مولوی کرد در پارک شهر ۶

21st نوامبر 2008 مجسمه میدان مادر ۱