شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تورم" دارند.

17th نوامبر 2009 یارانه نقدی ۱

12th نوامبر 2009 حذف یارانه ها و … ۲