شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "توقیف" دارند.

12th ژانویه 2009 «روژهه لات» دوباره توقیف شد ۱
دوهفته نامه کردی- فارسی «روژهه لات» که حکم توقیف آن از سوی دیوان عالی کشور نقض و از 11 آبان 87  درمناطق کردنشین  مجددا امکان انتشاریافته بود برای باردوم به استناد تبصره ذیل ماده 11 قانون مطبوعات به محاق توقیف رفت و این بار لغو امتیاز شد.