شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تکدی گری" دارند.

27th می 2015 تکدی گری چهره نازیبای سیمای شهری در سقز ۱۱
تکدی را می توان تحت عنوان «دست درازی کردن » برای کسب درآمد، و احتمالاً «سؤال به کف » تعریف کرد. تکدی فراگردی است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند. هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متکدی می گویند(مرادی، 1370) يكي از آسيب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه ، پديده تكدي گري و گدا صفتي است كه با ساختارهاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي هر جامعه اي در ارتباط است.متکدیان با شيوه هاي گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انساني، سعي در كسب منافع شخصي دارند كه در نهايت باذلت و خواري و نمايش اعضاي از كارافتاده، ...

21st اکتبر 2009 وضعیت متکدیان سقز به مرحله بحرانی رسیده است ۴
در جلسه ای که با حضور نهادهای حمایتی( کمیته امداد،بهزیستی،هلال احمر)، معاون فرماندار و نماینده نیروی انتظامی برگزار شد، شهرداری و نیروی انتظامی ضمن قبول مسئولیت جمع آوری متکدیان، هزینه یک سال اسکان، بهداشت و خوراک این افراد را تقبل کرد اما هیچ یک از نهاد های حمایتی حاضر به پذیرش مسئولیت نگهداری متکدیان نیست.. همراه با گزارش تصویری مرتبط